48. Støtten til landbruget og samfundets udgifter

  • Fødevareklyngen eksporterer for 156 milliarder kroner årligt. 
  • EUs støtte til dansk landbrug er på 7 milliarder kroner årligt. 
  • Danmarks bidrag til EU er på 20 milliarder kroner årligt. 
  • 36 pct. af EU’s budget går til landbruget mod 70 pct. i 1985. 
  •  Fødevareklyngen beskæftiger 169.000, hvorfor EU-støtten pr. beskæftiget udgør 41.000 kroner – som alt andet lige beskattes. 
  • Både Folketinget og landbruget ønsker støtten afviklet, men på globalt plan, så der ikke opstår yderligere konkurrenceskævheder. Bl.a. Norge, Japan, Schweiz og Frankrig blokerer.


Erhvervsskatter, moms, afgifter og personskatter – bl.a. fra Fødevareklyngens 169.000 beskæftigede - 

holder kommuner, regioner og staten kørende, så følgende årlige udgifter og mange andre velfærdsregninger kan betales:
Efterløn                                           20 milliarder

Dagpenge                                       18 milliarder

Børn og unge fjernet fra hjemmet    15 milliarder

Sygehusene eksklusive psykiatri     75 milliarder

Psykiatri (sygehuse og kommuner)  22 milliarder

Lægehusene                                    15 milliarder

Medicin, (sygehuse og tilskud)         13 milliarder