47. Morten Korch er død


  • Lad ham aldrig genopstå! 
  • Fra hans landbrug løb saften fra møddingen ud i bækken eller endnu værre - ned i brønden. 
  • Hans film viser føllet på engen og drøvtyggende køer på sommergræs, men aldrig de fugtige vinterstalde, hvor - køerne stod bundet i snævre båse 180 dage om året og ikke altid fik en yverbetændelse behandlet, - der blev kalkuleret med, at mange smågrise døde fordi deres mor – soen – lagde sig på dem. - og hvor det daglige arbejde med håndmalkning, fork, greb og skovl, trillebør og udkørsel samt spredning af møg med håndkraft samt 100 kg.s sække, der skulle bæres på loftet var et slid, som de færreste Morten Korch-romantikere i dag kan forestille sig. Mange bønderkarle blev voldsomt skrutryggede. 
  • Mennesker, dyr, miljø og natur har det langt bedre i dagens gennemtænkte produktionssystemer.