45. Tal til eftertanke

  • Der er meget langt imellem, der er pesticidrester i dansk drikkevand – hvis det overhovedet forekommer. 
  • Derfor er cigaretten på tegningen af mærket MAX. 
  • Det tilladte pesticidindhold i vand er 0,1 mikrogram, altså 0,1 milliontedel gram, pr. liter vand. Det er ét gram i 10 millioner liter vand! 
  • To liter vand om dagen i 80 år giver 58.440 liter. At drikke 60.000 liter vand, som alt sammen har det tilladte pesticidindhold – hvilket er aldeles usandsynligt – ville over 80 år medføre et indtag på seks tusinde dele gram. I én cigaret er der 12,9 tusindedele tjærekondensat og nikotin. Der skal brød på bordet 
  • Nogle i den offentlige debat taler om sprøjtegifte. 
  • Andre taler om planteværnsmidler, som forebygger og/eller bekæmper sygdomme, svampe- og insektangreb samt ukrudt – med det formål at høste en sund afgrøde i en sådan mængde, at der kloden over kan sættes mad på bordet til alle.