44. Den internationale kamp mod sult styres af FAO


  • FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FNs landbrugs- og Fødevareorganisation, blev oprettet i 1945 og har hovedsæde I Rom, hvorfra den internationale kamp mod sult koordineres.  
  • FAOs arbejdsfelter er landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur. 
  • FAO har 192 medlemslande – en stærk platform for et globalt arbejde. 
  • FAO samler viden og informationer og er aktiv overfor såvel industrialiserede nationer som udviklingslande. 
  • FAO har især øje for udfordringerne i landområder, hvor 70 pct. af klodens fattige bor, og fokuserer på fire arbejdsfelter:

1) At gøre faglig viden og relevante informationer tilgængelige.

2) At hjælpe med ekspertise og på nationsplan bistå med at opstille målsætninger.

3) At bringe viden ud i marken – der hvor bonden skal bruge og udnytte den.

4) At skabe et mødested for alverdens nationer. 

  • Bæredygtig Udvikling er en FAO-underorganisation, som siden 1992 har rådgivet regeringer vedrørende planlægning og styring af naturressourcer og arbejder med globale miljøkonventioner, biologisk diversitet, ørkendannelse og klimaændringer. 
  • Danmarks bidrag til FAO-arbejdet er på 21 millioner kroner årligt, svarende til 0,74 pct. af FAOs buget. USA betaler 22 pct., Japan 12,6 pct., Tyskland 8,1 pct., UK 6,6 pct. og Frankrig 6,1 pct. Også her er det Vesten, der punger ud.