43. Danmark spiller på flere strenge ude i verden


  • DANIDA står for Danmarks Udviklingsarbejde og er med et budget på 16,9 milliarder kroner (2015) en del af Udenrigsministeriet. Som ét af kun fem lande i verden lever Danmark op til FNs mål om at give mindst 0,7 pct. af BNI. Den danske procent er 0,83. 
  • DANIDA vil bekæmpe fattigdom med bæredygtig vækst, fremme kvinders forhold, arbejde for uddannelse og sundhed og engagere danskerne i udviklingsarbejdet. 
  • Tidligere var DANIDA mere landbrugsfokuseret end i dag. 
  • IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande tilbyder partnerskab med danske virksomheder, som vil investere i verdens fattigste lande. Det er IFUs idé efter få år at trække sig ud af projekterne, når de er løbet i gang og bruge frigjorte midler på ny opgaver. IFU har sammen med 500 virksomheder totalt investeret 115 milliarder kroner i flere end 800 projekter i Asien, Afrika og Sydamerika, herunder en del landbrugsprojekter. Pengene er kommet hjem igen – med renter. Win win-filosofien har over de senere år givet et udbytte på 10-13 pct. 
  • IØ, Investeringsfonden for Østeuropa, var med til at fremme en udvikling her efter Jerntæppes fald i 1989. IØ har bl.a. investeret i svineproduktion i Polen, Ukraine, Litauen og Rusland. Også IØ-investeringerne har givet et positivt afkast til statskassen. 
  • I 2015 etablerer staten en ny landbrugs- og fødevarefond, som med en startkapital på 800 millioner kroner sammen med danske virksomheder kan investere i jord- til bord-virksomheder i udviklingslande.