42. Nogle af landbrugets periferivirksomheder


  • novozymes, udskilt fra Novo Nordisk i 2000, er en biotek-virksomhed med fokus på enzymproduktion. Udvikler anden generations biobrændstof på affaldsprodukter fra landbruget og driver fælles med Monsanto The BioAg Alliance, som skal levere bioteknologiske løsninger til landbruget. Omsætning i 2013: 11,7 milliarder kroner. 
  • DU PONT, tidligere Danisco, markedsfører biobaserede ingredienser til fødeog drikkevarer samt industrielle enzymer. Omsætning i 2013: 3,3 milliarder kroner.
  • CHR. HANSEN er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbruget. Novo A/S ejer godt 25 pct. af selskabets aktier. Omsætning i 2013: 5,6 milliarder kroner. 
  • CP Kelco, tidligere Copenhagen Pectin, ejes i dag af en amerikansk koncern J.M. Huber. Selskabet producerer pektin, der bruges som fødevareingredienser samt i industrielle og farmaceutiske produkter. Selskabet har 1500 kunder i mere end 100 lande. Omsætning i 2013: 1,3 milliarder kroner.
  • DAKA Danmark A/S er i dag en del af den internationale SARIA-koncern, men med Danish Crown som involveret medspiller. Selskabet forarbejder animalske biprodukter og organiske restprodukter til ingredienser til fødevarer, dyrefoder, akvakultur, industri-, landbrugs- og energiprodukter. Bl.a. produceres biodiesel. Omsætning i 2013: 900 millioner kroner.Midt i Minnesotas kornkammer i byen Granite Falls ligger et af USA’s i dag flere hundrede bioethanolanlæg. Her modtages titusinder af tons majs. Novozymes leverer de enzymer, der skal til for at udvinde ethanolen, som efterfølgende bruges i USA’s bilpark som drivmiddel. Novozymes er global leder, når det gælder enzymer – efterfulgt af Du Pont.