38. Maskiner og teknologi til førende landbrug

Styring af foderfabrikken og dosering af forskellige råvarer er vist på de to billeder til højre. Møller, der formaler foderet, ses under siloen på det store foto. Billederne er fra en fodermølle, der er ejet af Ridleys i Australien. Møllen kan producere 180.000 tons foderblandinger om året. Møllen og udstyr til møllen er produceret og leveret af Skiold A/S i Sæby. Se også det store foto i bunden af denne planche. Foto: Skiold A/S.


Maskiner og teknologi til førende landbrug

 • Landbrugets hastige udvikling mod større, færre, specialiserede og langt mere effektive bedrifter er baseret på ny viden og ny teknologi. 
 • Ny maskiner og ny teknologi fra fabrikanter i ind- og udland har stor betydning for, at danske landmænd er blandt de førende i Verden. 
 • Danske fabrikanter udvikler og producerer et bredt udvalg af maskiner til såvel markbrug som håndtering af korn og produktion af foder samt øvrig mekanisering og automatisering af arbejdet i stalde. 
 • Enkelte fabrikanter har en historie, der rækker tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet. 
 • Mange ny fabrikker blev etableret i anden halvdel af 1900-tallet af landmænd, smede eller ingeniører, der havde gode ideer til ny maskiner. - Se også planche 9 Fra stiv hestevogn til robotter og droner.

Effektive maskiner i høj kvalitet  

 • Danske landbrugsmaskiner udvikles ofte i tæt samarbejde mellem ingeniører hos fabrikanten og landmænd, rådgivere og forskere. 
 • Kombinationen af teoretisk og praktisk viden og godt håndværk er garant for kvalitet og effektivitet i afgørende detaljer. 
 • Danmark har cirka 120 landbrugsmaskinfabrikanter, hvoraf 85, som beskæftiger 6.800 medarbejdere, er organiserede i Dansk Agroindustri, der er medlem af Landbrug & Fødevarer.  
 • De 85 organiserede virksomheder, som ligger i alle egne af landet, omsatte for 9,8 milliarder kroner i 2014 og eksporterede for seks milliarder kroner til store dele af verden, hovedsagelig til Europa. 
 • Mange fabrikanter har fået opbygget deres eksport ved at udstille på Agromek i Herning, der blev holdt første gang i 1975 med det formål at præsentere nyheder for både danske landmænd og udlandet.
 • Besøgstallet har været oppe på 80.000, heraf 10.000 fra udlandet. I dag holdes Agromek hvert andet år i januar, typisk med 500-600 udstillere. 
 • Eksporten omfatter nu også nøglefærdige staldanlæg med fodermølle til tusinder af søer og/eller slagtesvin.

130 forretninger ud over landet

 • Salget til landmændene sker gennem cirka 130 landbrugsmaskinforretninger, der beskæftiger 3.000 medarbejdere og er organiseret i Dansk Maskinhandlerforening, som både er brancheforening og arbejdsgiverforening. 
 • Forretningerne har typisk egne værksteder og er placeret ud over landet. 
 • Deres samlede årlige omsætning er på cirka 10 milliarder kroner, handel med brugte maskiner medtaget. 
 • Traktorer, mejetærskere, pressere m.v. kommer fra ofte multinationale fabrikanter, som har stor interesse i at være på markedet i landbrugslandet Danmark.

500 maskinstationer med 2.000 ansatte  

 • Især når der er brug for store specialmaskiner med stor kapacitet, overlader mange landmænd opgaverne til en maskinstation i stedet for selv at investere i maskineri, der ikke kan udnyttes optimalt. 
 • Det er især såning af specialafgrøder, produktion og bjergning af grovfoder, høst af korn og bjergning af halm samt udkørsel af gylle og gødning, der købes assistance til. 
 • 2000 medarbejdere er beskæftiget på Danmarks cirka 500 maskinstationer, der er organiserede i Danske Maskinstationer og Entreprenører.Alle 750 søer er løsgående i alle dele af det nye staldanlæg, som familien Mathiasen i Braulstrup ved Suldrup i Himmerland tog i brug i sommeren 2014. Produktionen er godkendt til Antonius svin, hvor et af kravene er 30 procent ekstra plads i forhold til traditionel produktion. Familien har hentet inspiration til stalden i Norge. Den er planlagt med rådgivning fra LandboNord. Gråkjær Staldbyg har opført den 6.000 kvadratmeter store stald. Inventar og øvrigt udstyr er leveret af Skiold A/S. Foto: Skiold A/S.Harver og harvetænder har siden 1956 været et af specialerne på Kongskilde Industries A/S. Harvetænderne bliver produceret på selskabets fabrik i Kongskilde syd for Sorø. Foto: Kongskilde Industries A/S.Effektiv tilberedning af et optimalt såbed, der kan sikre hurtig og jævn fremspiring af afgrøden, sker her med den bugserede Kongskildes Germinator såbedsharve. Harven er resultat af årtiers udvikling af effektive såbedsharver på Kongskilde Industries A/S ved Sorø. Foto: Kongskilde Industries A/S.