36. Danske særregler for dyrevelfærd


 • Indtil 1857 blev husdyr i Danmark behandlet efter ejerens ønsker og gemyt – som det stadig er tilfældet i store dele af verden.  
 • Dyr var/er midler til at opfylde menneskers behov – skaffe mælk, kød, æg, pels og tøj, trækkraft, sæbe, lys m.m.Husdyr har været en del af landbruget i Danmark i årtusinder, men ikke altid under optimale forhold – og slet ikke om vinteren. Ved bygning af ny, moderne staldanlæg (billedet herunder) indgår dyrenes behov i planlægningen fra første øjeblik. Dyr, der har det godt, yder optimalt. Dyrevelfærd er også i landmandens interesse.Der er god plads i farestien til den løsgående so og hendes smågrise. Mere om den moderne stald på planche 38. Foto: Skiold A/S. • I 1857 blev dyremishandling forbudt, men først 100 år senere kom der for alvor fokus på beskyttelse af dyr. 
 • I 1991 blev den nugældende dyreværnslov vedtaget – her lyder § 1: - ”Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.” 
 • Op til 1999 var det overladt til EU at udarbejde fælles bestemmelser for dyrehold i EU-landene. 
 • Siden 1999 har dansk dyreværnslovgivning på landbrugsområdet bestået af danske særregler – se nærmere på touchskærmene. 
 • Dyrevelfærd var blevet en politisk sag.
 • Alle partier har i dag en dyrevelfærds-ordfører, og dyreværnsforeninger som Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn har stor medie-opmærksomhed. 
 • Landbruget påpeger, at de politisk bestemte regler ofte medfører højere omkostninger end hos kolleger i de lande, Danmark konkurrerer med. 
 • En række af de danske oprindelige særkrav er efterfølgende helt eller delvist gennemført på EU-plan. 
 • Det koster dansk landbrug, at der er et politisk ønske om at være foregangsland på dyrevelfærdsområdet.Fravænnede smågrise og slagtesvin har altid gået løse i stier og aflukker. I dag går også søerne løse, når bortses fra ugerne efter faring, da nogle af dem af hensyn til smågrisenes trivsel er fikseret i farestier.
Kastration af ung tyr uden bedøvelse, men ikke i Danmark. Billedet er fra Brasilien, som eksporterer en del oksekød til os, endda af høj kvalitet, jf. rapporter fra Natur Erhvervsstyrelsen.