35. Gartneriproduktion på friland og under glas


  • Gartneridrift finder sted i væksthuse og på friland. 
  • Væksthusproduktionen foregik i 1999 i 707 virksomheder, i dag blot i cirka halvt så mange – som tilsammen har 4,4 millioner kvadratmeter, eller 440 hektar, under glas. 
  • Produktionen omfatter grøntsager, snitblomster, grøntudplantningsplanter, planteskoleplanter og potteplanter. 
  • Frilandsgartneriet dækker 12.500 hektar, heraf 1.600 hektar med økologisk produktion og er fordelt på knap 1800 ejendomme. 
  • Der dyrkes grøntsager (gulerødder, løg og kål), æbler, pærer, jordbær, kirsebær og planteskoleplanter.

4,4 milliarder i værdi, to tredjedele eksporteres  

  • Væksthusproducenterne sælger for 2,6 milliarder, frilandsgartnerierne for 1,6 milliarder kroner. 
  • Sektorens samlede eksport er på 3,0 milliarder kroner, hvoraf potteplanter tegner sig for to tredjedele. 
  • Eksporten af blomster og potteplanter går hovedsagelig til Tyskland og Sverige med Holland som tredjestørste aftager. 
  • Salget af blomster og potteplanter sker via GASA BØG Group A/S, hvor Dansk Landbrugs Grovvareselskab er den dominerende aktionær, gennem GASA Nordgrønt I/S og Københavns Engros Grønttorv samt en række private firmaer, der næsten alle ligger på Fyn. 
  • Salget af grøntsager sker hovedsageligt via GASA Odense Frugt-Grønt A/S og GASA Nordgrønt I/S, der leverer til detailhandelskæderne, grossister med flere.Potteplaner, det store foto herunder, er gartneriets hovedproduktion, men bær og frugt hører også med.