31. De største korn- og foderstoffirmaer er i dag internationale milliardkoncerner”De fem søstre” er de fem flotte siloer forrest i DLGs markante siloanlæg og foderfabrik på Aarhus Havn. De fem hvide siloer blev bygget i 1927 af JAF – Jydsk Andels Foderstofforretning. Der var kritik af byggeriet, fordi siloerne var meget høje. De langt større råvaresiloer bag de fem byggede JAF i 1959. Foderfabrikken kan producere 360.000 tons foderblandinger om året.


 • Danske landmænd køber årligt foder, såsæd, gødning og planteværn for 22 milliarder kroner og sælger korn og frø for 11 milliarder. 
 • Tallene dækker langt hovedparten af danske landmænds samhandel med grovvareselskaber og frøfirmaer. 
 • Grovvareselskaberne leverer også andre hjælpemidler - plast og værktøj, diesel, smøremidler, fyringsolie og træpiller. 
 • I 1971 betjente 1.275 grovvarevirksomheder - møller, købmænd, lokalforeninger, brugser og koncernejede firmaer - danske landmænd. 
 • Siden har omfattende fusioner og overtagelser reduceret talt til omkring 20 selvstændige grovvareforretninger. 
 • 12 selskaber har foderfabrikker, som leverer ca. 4,3 millioner tons foderblandinger årligt til kvæg, svin, fjerkræ, heste og andre husdyr. 
 • To virksomheder er specialiserede i produktion af foder til fisk på fabrikker i Danmark og andre lande. Flere fabrikker producerer foder til kæledyr. 
 • Grovvareforretninger har kontrakter med landmænd om dyrkning af såsæd, maltbyg og brødkorn.

De to største – nu multinationale

 • Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, og Danish Agro er langt de største danske grovvareselskaber. 
 • Begge har i de senere år etableret sig i udlandet med datterselskaber og samarbejdspartnere – især i landene omkring Østersøen, men også i Kina.
 • DLG-koncernen, der omfatter 40 datterselskaber med aktiviteter i 20 lande, omsatte i 2014 for 59 milliarder kroner – heraf 13 milliarder i moderselskabet. 
 • Koncernen beskæftigede i 2014 7.600 medarbejdere, heraf 1.150 i moderselskabet. DLG ejes af 28.000 danske landmænd. 
 • Ud over grovvareaktiviteter forestår DLG planteforædling, produktion og salg af landbrugsmaskiner og vegetabilske fødevarer samt salg af blomster, telefoni og energi m.v. 
 • Danish Agro omsatte i 2014 for 24 milliarder kroner i ca. 80 selskaber i 15 lande. 
 • Moderselskabet, der har 12.000 andelshavere, omsatte for syv milliarder kroner. Koncernen har 3.300 medarbejdere, heraf knap 600 i moderselskabet. 
 • Vestjyllands Andel med en omsætning på 1,8 milliarder kroner har et tæt samarbejde med Danish Agro. 
 • De to selskaber forestår i samejede virksomheder i Danmark og udlandet fælles indkøb samt planteforædling, driver en oliemølle og handler med æg, ornesæd, veterinærmidler og maskiner. 
 • Danish Agro og DLG ejer sammen DanHatch rugerier og DLP Invest, der er involveret i svineproduktion.

Den private sektor

 • De største privatejende grovvareforretninger er Brødr. Ewers, Sønderborg, Hornsyld Købmandsgaard, Mollerup Mølle på Mors, Himmerlands Grovvarer i Aars og H.C. Handelscenter Venslev på Sjælland. 
 • Grovvareforretninger har typisk afdelinger, der leverer foder til hobbylandbrug og kæledyr samt mange andre varer til landmænd og andre kunder. En række små selvstændige virksomheder har tilsvarende sortiment til hobby- og fritidsområdet.Korn til mel, malt og foder samt andre råvarer til foder bliver transporteret over længere afstande med skib. Her ses et stort skib ved DLGs havneterminal i Kalundborg: Pressefoto fra DLG.
Store tankvogne transporterer foderblandinger fra foderfabrikker til landbrug. Her er et tankvognstræk fra Danish Agro på små veje i Østsjælland. Pressefoto fra Danish Agro: Jørgen True/Studie-E.