30. Danmarks bjergbonde og én medhjælper har 25-doblet produktionen på 40 år


  • Ejer Møllegård er Danmarks højest beliggende landbrug. 
  • Møllehøj, landets højeste punkt, ligger tæt på stalden. 
  • Fra gården er der natursti til Ejer Bavnehøj og Møgelhøj. 
  • 1974: Holger Hedelund Poulsen overtager Ejer Møllegård på 15 hektar og bliver bjergbonde med 17 køer. 
  • 2015: Landbruget er udviklet til nu 250 hektar, 190 køer plus kvier og kalve 
  • Produktionen 25-doblet på 40 år – typisk for dansk landbrug i perioden 
  • Dengang som nu passes bedriften af bonden og én medhjælper – en fantastisk effektivitetsudvikling. 
  • Der dyrkes majs, græs, byg, hvede, rug og hestebønner – godt halvdelen af afgrøderne er foder til dyrene, resten salgsafgrøder. 
  • Malkekøerne er af jerseyrace, som malkes af tre robotter. 
  • Mælken leveres til andelsmejeriet Arla, som ejes af Holger Hegelund og hans kolleger.Højere niveau når køer i Danmark ikke. Bemærk tårnet på Ejer Bavnehøj i baggrunden.
Halvdelen af de kviekalve, der fødes på Ejer Møllegaard, sælges som avlsdyr – rigtig mange til eksport. Køerne på Møllegaard har i gennemsnit fire laktationer – føder fire kalve og malker i en periode herefter indtil nogle uger før næste kælvning. Holger Hedelund Poulsen viser gerne sin bedrift frem for grupper af besøgende. Han kan kontaktes på 2022 3563.