27. Fra storekesportør til UK og Tyskland til importør


 • I 1950 var der omkring 250.000 hønsehold i Danmark. 
 • Fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1955 var der eksport af æg til England. Blandt eksportørerne var Dansk Andels Ægeksport, senere D.A.Æ. og nu DANÆG. 
 • I 1953 indledtes eksport til Vesttyskland. 
 • Den ophørte efter 25 år som følge af danske særkrav til burægsproduktion og dermed en dårligere konkurrencesituation. 
 • Branchens koncentration har været meget markant: - I 2014 var der kun cirka 160 ægproducenter. 
 • De producerer cirka 34 millioner kg buræg, 13 millioner kg skrabeæg, tre millioner kg fra fritgående høns og 11 millioner kg økologiske æg, i alt 61 millioner kg. 
 • Der er fortsat hønsehold på mange landbrug med en samlet produktion på anslået otte millioner kg æg til eget forbrug, stalddørssalg og salg i gårdbutikker. 
 • I dag er Danmark nettoimportør af æg: - Vi eksporterer 13 millioner kg æg og ægprodukter, heraf to millioner kg i skal, og importerer 20 millioner kg, heraf 6,5 millioner kg, hovedsagelig økologiske, i skal. 
 • Producenterne sælger tilsammen æg for 750 millioner kroner om året.

Udviklingen  

 • DANÆG havde i 1971 12.000 medlemmer, som producerede 25,4 millioner kg æg. 
 • Imod alle andelsprincipper besluttede selskabet at ekskludere de mange små producenter, som det ikke var rentabelt at hente æg fra. 
 • I 1975 havde DANÆG 800 medlemmer, som, producerede 31,6 millioner kg æg, og pakkeridriften og distributionen var blevet stærkt forenklet.

Selskaberne 

 • Indsamling, pakkeri og distribution foretages i dag hovedsageligt af fire selskaber, der leverer til detailhandelskæder, grossister og andre: - Hedegaard Foods og DANÆG har hver lidt over 40 pct., mens Henriettelund og Dueholm hver står for fem-seks pct.Danmark har skrappere krav til areal pr. høne i æglæggerbure end de fleste andre lande. Denne 

produktionsfordyrelse har medført, at tidligere tiders nettoeksport af æg er væk og afløst af nettoimport. 

Arkivfoto: Jens Tønnesen, LandbrugsAvisen.


Fritgående høns lægger årligt tre millioner kg. æg eller en tyvendedel af den samlede professionelle produktion. Arkivfoto: Jens Tønnesen, LandbrugsAvisen.I 1971 sagde DANÆG stop for afhentning af æg hos småproducenter. På blot fire år faldt antallet af leverandører til selskabet fra 12.000 til 800 - men produktionen steg. Foto: Økologi.185 fjerkræproducenter leverer 107 mio kyllinger

 • I Danmark slagtes årligt cirka 107 millioner kyllinger, som leveres fra 185 besætninger. 
 • Produktionen af kyllinger foregår typisk i huse med plads til 40.000 daggamle kyllinger, der opfodres og oftest slagtes efter ca. 40 dage. 
 • Der slagtes endvidere 6.000 høns, 4.000 kalkuner, 10.000 gæs og 33.000 ænder i Danmark. 
 • Vi eksporterer:

- 135 millioner kg fjerkrækød til en værdi af 2,5 milliarder kroner. 

- 9,7 millioner stk. levende kyllinger og til slagtning 1,6 millioner høns, 

700.000 kalkuner og 550.000 ænder, heraf 100.000 økologiske.Det tager 40 dage at gøre en kylling slagteklar. Produktionen finder sted i huse, der typisk rummer 40.000 kyllinger.