26. Grisen giver os jobs og eksportmilliarder  

 • Hver gang der produceres 10 svin i Danmark, eksporteres de ni. 
 • Slagtesvineproduktionen står for en nettovalutaindtjening på 21 milliarder kroner, hvortil kan lægges værdien af 10,5 millioner smågrise, som eksporteres til opfedning i udlandet samt 400.000 svin og søer, der går til slagtning syd for grænsen. Her er den fantastiske historie bag de aktuelle tal (2014):

Krisens udfordring blev taget op

 • Landbrugets svar på krisen i 1870’erne var at lægge om til animalsk produktion. 
 • I 1880’erne begyndte flere storkøbmænd en eksport af svinekød ud af Esbjerg til England. 
 • I 1887 etablerede østjyske bønder verdens første andelssvineslagteri i Horsens. 
 • Slagterierne blev lagt i købstæderne, så slagtedyrene kunne køres ind ad de nyetablerede jernbaner og de færdige produkter, stort set kun hele baconsider, fragtes til udskibning i Esbjerg. 
 • UK var det helt afgørende marked i 100 år. 
 • Siden 1960’erne er antallet af slagterier og slagtesteder reduceret kraftigt. 
 • Siden 1980’erne er der satset på eksport til alle dele af verden med Tyskland, Japan og USA som andre store markeder. 
 • Baconcontaineren rationaliserede transporten, og der er investeret i ny, store anlæg samt teknologi. 
 • Eksporten omfatter i dag en lang række specialudskæringer og forarbejdede varer. Forædlingen skaber merværdi.

Dansk Landrace – siden krydsning med andre racer  

 • Siden 1896 er der oprettet avlscentre, hvor Dansk Landrace blev udgangspunkt for en gris med god kødfylde, tyndt rygspæk og lavt indhold af intramuskulært fedt – det produkt, som englænderne ønskede til deres bacon- and eggs morgenbord. 
 • Forskning, forsøg og kontrol samt en høj veterinær standard og et intensivt salgsarbejde er baggrund for dansk svinekøds plads i kølediske ud over verden. 
 • Efter Danmarks indtræden i Fællesmarkedet i 1973 åbnede sig ny markeder med andre ønsker. Yorkshireracen, en robust gris med stor tilvækst, høj kødprocent og lavt foderforbrug, blev indført fra England og krydset med Landrace. Vi fik LY, L(andrace) og Y(orkshire) som det mest udbredte moderdyr.Danmarks eksport af svinekød indbringer årligt 21 milliarder kroner til valutakassen.Svinesektoren er største bidrager til landbrugsklyngens eksport og omsætning, men snævre danske rammebetingelser og særregler presser produktionen med slagterilukninger og tab af arbejdspladser til følge. Stadig flere smågrise eksporteres til opfedning i udlandet. Samtidig udvider danske svineproducenter – ofte støttet af statens investeringsfonde – deres produktion i Østeuropa og andre steder i verden.

 • I 1977 fik vi fra Canada Duroc-grisen, som blev krydset med LY-soen. Duroc er kendt for god kødkvalitet og lavt foderforbrug.
 • Hampshire-grisen, der udmærker sig ved god livskraft og kødkvalitet samt lavt slagtesvind, er også importeret fra Canada og krydses ligeledes med LY-soen.

Fra 62 til ét multinationalt, andels-slagteriselskab  

 • I 1960 var der 62 andelsslagterier i Danmark, mens dette skrives to – og formentlig snart kun ét selskab tilbage, nemlig Danish Crown, der har rødder tilbage til det første andelssvineslagteri i Horsens i 1887. 
 • Danish Crown og Tican ventes fusioneret i løbet af 2015. 
 • Tican i Thisted har 277 andelshavere, 2.600 medarbejdere, slagter 1,9 millioner svin årligt og omsætter for 5,2 milliarder kroner årligt. 
 • Danish Crown slagter 18 millioner svin i Danmark og fire millioner på anlæg i Sverige og UK samt Polen og har også kreaturslagterier. Selskabet har 8.250 medlemmer, 26.000 medarbejdere og omsætter for 58 milliarder kroner. 
 • Tican og Danish Crown ejer sammen selskaberne DAT-Schaub, der på anlæg mange steder i verden renser tarme fra grise til produktion af pølser, samt SPF, der forestår handel og transport af levende svin mellem besætninger samt transport af biprodukter og døde dyr, der forarbejdes til bl.a. biodiesel og foderingredienser.


Færre landmænd – som også producerer i udlandet  

 • Også i landbruget er der sket koncentration og effektivisering: I 1950 blev der i Danmark produceret 9,2 millioner svin på 160.000 landbrug, i dag 28 millioner på 3.800 brug. 
 • En række landmænd har etableret svineproduktion i udlandet, bl.a. i Polen, Rusland, Rumænien, Ukraine, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og de baltiske lande – men også så langt væk som i Sydafrika. 
 • Deres produktion steg i 2014 fra fire til fem millioner slagtesvin og gav et overskud på 486 millioner kroner. 
 • Foreningen Danish Farmers Abroad fortæller, at de samlede investeringer i udlandet i 2014 var på 24 milliarder kroner og er en god forretning. Samfundenes rammebetingelser ude er mere erhversvenlige end i Danmark og omkostningerne lavere.Færdigfedede grise fra Røjgård på vej til slagteriet. Arkivfoto: Jens Tønnesen, LandbrugsAvisen.