25. Mere økologi i Danmark end i andre lande


 • Næppe noget sted i verden står økologien stærkere end i Danmark, hvor produktionsformen tegner sig for otte procent af fødevareforbruget, mere for mejerivarer, mindre for kød.  
 • Salget støttes af det røde økologimærke, som 98 pct. af danskerne kender. 
 • 84 pct. af danskerne siger, de har tillid til den økologiske produktion. 
 • Salget af økovarer udgør 5,6 milliarder kroner, hvortil kan lægges en eksport på 1,5 milliarder kroner, eller én procent af fødevareklyngens eksport. 
 • Økologi har politikernes bevågenhed og støttes på forskellig vis med et samlet beløb, der er større end det EU-tilskud, som økologerne modtager på linje med deres konventionelle kolleger. 
 • Der er (2015) 2.500 økologiske landbrug med et samlet areal på 190.000 hektar. 
 • Det er en politisk målsætning at fordoble arealet inden 2020. 
 • Samlet set høster økologiske landmænd 30 pct. mindre på deres marker end de konventionelle landmænd, men med betydelige forskelle fra art til art og mellem forskellige bedriftsformer. 
 • De økologiske mælkeproducenter har de bedste udbytter, dels fordi kløver, som optager kvælstof fra luften, er en betydende afgrøde, og dels fordi landbrugene selv producerer gødning i form af møg og gylle. 
 • De økologiske landmænds interesser varetages ud fra forskellige holdninger af hhv Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. 
 • Landbrug & Fødevarer: Den økologiske produktion yder et væsentligt bidrag til landbrugsproduktionens mangfoldighed og til landbrugets faglige udvikling, samt bidrager til det samlede landbrugs målsætning om en miljørigtigt bæredygtig landbrugs- og gartneriproduktion. 
 • Økologisk Landsforening: Økologisk landbrug og fødevareproduktion giver et renere miljø, bedre dyrevelfærd i landbruget og sundere fødevarer.Der benyttes ikke pesticider i økologisk planteavl. Ukrudt bekæmpes ved harvning og pløjning samt kørsel med en ukrudtsstrigle i afgrøderne. I roemarken kan der suppleres med arbejdstimer og, som her i roemarken, på god gammeldags facon brug af hakkejern. Økologisk mark i Tyskland. Foto: Margrethe Askegaard.

Frilandsgrisehold er baseret på fare- og opholdshytter, året rundt – én pr. so med kuld. Når smågrisene er taget fra deres mor, må de gå i flokke i store stier eller aflukker i stalde.