23. Verdens opdræt af fisk femdoblet siden 1990


Lars Birger Hansen tilser burene i sit havbrug, Bisserup Havbrug nær Skelskør. Det blev i 2010 omlagt til økologisk drift – som det første havbrug i Danmark. Foto: Lars Birger Nielsen, Bisserup Havbrug.

Verdens opdræt af fisk femdoblet siden 1990

 • 66,6 millioner tons fisk blev opdrættet i dambrug og havbrug i hele verden i 2012 – mod 13,1 millioner tons i 1990.  
 • Med en femdobling på mindre end 25 år er opdræt af fisk den produktion af fødevarer, der globalt har langt den største vækst.  
 • Opdrættede fisk dækker nu lige så mange måltider som fisk, der er landet af fiskere. 
 • Den danske akvakultur-sektor er en væsentlig medspiller i udviklingen. Danske producenter af fiskefoder og anlæg til opdræt er blandt de førende med aktiviteter i store dele af verden.

Ørreder, ål, sandart, muslinger og tang

 • I Danmark produceres årligt 40.000 tons fisk og muslinger på godt 200 anlæg. Ørreder til konsum er langt den største del af produktionen. 
 • Produktionen er holdt konstant de seneste 10 år, mens en tredjedel af anlæggene er nedlagt - efter statens opkøb for at fjerne spærringer i vandløb. 
 • Ved recirkulering og ekstra rensning af vandet i en ny type modeldambrug er forureningen reduceret markant siden 2005.


Fiskeres arbejde er hårdt og forbundet med større risiko, end andre erhverv. 4.772 danske erhvervsfiskere var i arbejde i 2013. Foto: Danmarks Fiskeriforening.


 • Opdræt af ål og sandart samt produktion af muslinger og tang på line er specialproduktioner til højere priser. 
 • Det samme gælder ørreder til udsætning i vandløb, til opdræt i havbrug samt til put- and takesøer, hvor der fiskes op mod 2.000 tons ørreder om året. 
 • 11 dambrug producerer nu økologiske ørreder. Muslinger og tang produceres også økologisk. 
 • Første dambrug i Danmark blev oprettet i 1894. De første 100 år blev ørreder i dammene fodret med industrifisk. 
 • Siden 1985 er fiskene fodret med foderpiller. Foderet er stærkt energiholdigt. Der bruges under et kg foder til at producere et kg fisk, som tidligere krævede 5 kg industrifisk. 
 • Hele sektoren for opdræt af fisk er organiseret i brancheforeningen Dansk Akvakultur. 
 • En ny uddannelse for sektoren er placeret på HansenBerg, den tekniske skole i Kolding.

Blandt de førende i Verden 

 • BioMar og Aller Aqua er blandt de førende fiskefoderproducenter i verden. 
 • BioMar koncernen blev oprettet som Dansk Ørredfoder A/S i 1962 af en gruppe dambrugere og var 1988-2002 et datterselskab i KFK. Selskabet har i dag fabrikker i otte lande og producerer ca. en million tons foder årligt. 
 • Aller Aqua har mere end 50 års erfaringer med produktion af fiskefoder. Selskabet har fabrikker i fire lande og forhandlere i flere end 50 lande. Gruppen er blandt de førende producenter af økologisk fiskefoder. 
 • Billund Aquaculture og Frea Aquaculture Solutions er blandt de førende leverandører af anlæg og udstyr til opdræt af fisk i verden. 
 • Billund Aquaculture, der blev blev grundlagt i 1986, har datterselskaber i Norge og Chile. Selskabet har leveret anlæg til opdræt af forskellige arter af fisk i ferskvand og saltvand i flere end 20 lande. 
 • Frea Aquaculture Solutions i Kibæk markedsfører et bredt sortiment af udstyr som foderautomater og systemer til beluftning, iltning og rensning af vand. Selskabet har kunder i mange lande.Økologiske ørreder bliver opdrættet efter regler, der sikrer fiskene god plads i dammene, strømmende iltrigt vand, tilstrækkelige mængder foder af naturlige ingredienser samt skånsom håndtering, så fiskenes stressniveau bliver mindsket. Herunder: Kraftig beluftning af vandet i økologiske dambrug skal sikre, at der er mindst 60 procent ilt i produktionsvandet hos fiskene - men også, når vandet efter rensning forlader dammene for at blive ledt tilbage i vandløbet nedstrøms dambruget. Foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur.
Danske fiskere landede 288.494 tons konsumfisk 2013. Foto: Danmarks Fiskeriforening.
Eksport af fisk og skaldyr for næsten 20 milliarder  

 • Globalt bliver der ifølge FAO fanget ca. 90 millioner tons fisk, krebs, skaldyr og bløddyr etc. om året. 
 • Fiskeri er mange steder underlagt kvoter for at beskytte forskellige arter. 
 • Fiskeri er blandt de gamle hovederhverv med stor betydning i store og små kystbyer her i Danmark.
 • 2.632 fartøjer med en samlet tonnage på 64.415 og 4.772 erhvervsfiskere landede i alt 686.555 tons fisk til en samlet værdi af 3,024 mia. kr. i 2013. 
 • Samme år eksporterede Danmark 785.306 tons fisk og skaldyr til samlet værdi på 19,7 mia. kr., og importerede 627.900 tons for 13,7 mia. kr. 
 • Danske fiskere er organiserede i Danmarks Fiskeriforening. 
 • Fiskeri beskæftiger mange mennesker i danske virksomheder, der forarbejder og eksporterer fisk. For konsumfisk er der tale om produktion af dybfrost, konserves og færdigretter. Industrifisk forarbejdes til fiskemel og fiskeolie.Tang bliver blandt andet brugt i sushi. På Hjarnø Tanganlæg lige øst for Hjarnø ved udløbet af Horsens Fjord dyrker ejeren, Anders Pedersen, økologisk sukkertang. Det sker som kompensation for nitrat og fosfor, som udledes ved produktion af ørreder i et nært beliggende havbrug. Foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur.
De store mængder af danske konsumfisk bliver typisk solgt på auktion. Foto: Danmarks Fiskeriforening.Plancherne herunder er Fiskeriet i tal 2014, udgivet af Danmarks Fiskeriforening.