22. Vandet skal væk, ellers forsumper markerne

  • Vandet skal væk, ellers forsumper markerne 
  • En mark er vandlidende, hvis der ofte står vand på den, eller der er så meget vand i jorden, at det forringer planternes udbytte og kvalitet. 
  • Landmænd har i årtusinder sørget for at bortlede overskydende vand fra vandlidende marker. Her i Norden indførte munke for

800 – 900 år siden afvanding ved at grave grøfter. 

  • Dræning ved hjælp af lerrør blev indført i Danmark midt i 1800-tallet. 
  • Mere end halvdelen af dansk landbrugsjord er siden blevet drænet. Det gælder især lerjorde i Østjylland og på øerne samt humusholdige marker. 
  • Der er i Danmark stadig behov for at dræne og omdræne, og der er behov for konstant opsyn med vandstanden i dårligt vedligeholdte grøfter og åer. 
  • Blokeres eller forringes udløb fra dræn af for høj vandstand i vandløb, forsumper markerne.


Figur: Don Reicosky, ARS-USDA (USAs Landbrugsministerium), Morris , Minnesota.


Der er masser af liv af orme, snegle, insekter og gnavere etc. i det øverste af jorden – rodzonen. Dræning af marker sikrer både liv i jorden 

og god plantevækst, fordi vandet bliver ledt bort via drænrør og videre ud i en å eller grøft. Hvis jorden står under vand eller er fyldt med 

vand helt op mod overfladen - i alle hulrum og porrer mellem jordens partikler - er der hverken plads til alle disse organismer eller til 

planternes rødder. Alle kender det fra døde regnorme efter heftig regn, og at planter dør, når de får for meget vand.