21. Miljøpolitikken piner jordens stabilitet og evne som vandfilter 

      til skade for miljøet


Miljøpolitikken piner jordens stabilitet og evne som vandfilter til skade for miljøet

  • Danmark har forpligtet sig til årligt at nedskære udledningerne af CO2-ækvivalente klimagasser med 15 millioner tons. Landbruget kan løse opgaven ved at øge jordens indhold af kulstof med én procent, men må ikke.  
  • I stedet skæres i tildelingen af kvælstof til jorden. Både planterne på marken og det myldrende liv i jordoverfladen udsultes. Det betyder ikke blot en dårligere høst, men også manglende binding af kulstof, CO2, i jorden.  
  • Når jorden udsultes, ikke får næring nok til at yde optimalt, forringes dens evne til et være et effektivt filter for nedsivende regnvand markant. Det øger risikoen for jordfygning samt erosion.

Jordbunden – en levende organisme

  • Jordbunden myldrer af liv. Her er mikroorganismer, regnorme, insekter og små pattedyr, som sammen med svampe omsætter døde planterester og affald. Det recirkulerer kulstof, kvælstof og andre næringsstoffer. 
  • Jo mere liv i jordbunden, des større mængder af kulstof og næringsstoffer bindes i det organiske materiale. Her ligger det på lager, indtil der bliver brug for det. Planterne på marken optager 20 – 40 procent af det nødvendige kvælstof fra dette lager – hvis det er der! 
  • Danske landmænd har pligt til at dyrke efterafgrøder, men de gror dårligere og dårligere år for år, fordi der ikke er mere kvælstof i jorden – og fordi de ikke må få tilført gødning. 
  • Med 30 – 60 kg kvælstof pr. hektar, som i Tyskland, ville efterafgrøderne give stor biomasse, dybe rødder og et langt mere aktivt liv i jorden.Jordbunden myldrer af liv. Den er vært for en fjerdedel af al biodiversitet på 

kloden. Der er flere organismer i en skefuld sund jord, end der er af 

mennesker på jorden. Se også tegningen om dræning, planche22. Kilde: FAO.
Vores overlevelse afhænger af jorden. Den vil beskytte os og omgive os med skønhed (miljø). Misbrug den og jorden vil kollapse og mennesker vil forgå sammen med den. Sanskrit i oldtiden, skrevet for 3.500 – 4.000 år siden.  
Når du står på jorden, så husk, at du står på taget af en anden verden, hvor der er mange flere levende organismer end i den verden, hvor du selv befinder dig. Jill Clapperton, amerikansk forsker.