20. Viden, viden, viden… fødevaresektoren er baseret på forskning, 

forsøg og udvikling


  • Danske landmænd er veluddannede og blandt de mest effektive i verden. Ny viden fra ind- og udland implementeres hurtigt. 
  • Ny viden udvikles på universiteter, forskningsinstitutioner og forsøgsvirksomheder samt i virksomhederne. 
  • Viden formidles via landbrugsskoler, rådgivning og fagblade samt på møder, kongresser og udstillinger.
AgroTechs Biomark ved Skejby var i 2008 både forsøgsmark og udstillingsvindue for forskellige aktiviteter på områderne bioenergi, plantefibre og 

naturmedicin. Kilde og foto: Oversigt over Landsforsøgene 2008. Landscentret, Planteproduktion. Søren Ugilt Larsen, AgroTech.Laborant Hanne Jørgensen, i arbejde på Genomcenteret på Forskningscenter Foulum i 2008. 

Arkivfoto: Jens Tønnesen. LandbrugsAvisen.

Danske landmænd har altid stået sammen  

  • Andelsbevægelsen er den væsentligste forudsætning for udviklingen af dansk landbrug og fødevaresektor. 
  • Landmændene har etableret og udviklet egen forsøgsvirksomhed og rådgivning. Det begyndte med Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab,

stiftet i 1769. I dag sker formidlingen gennem videncentret SEGES og DLBR, dansk landbrugs rådgivningsvirksomheder.

- Brancheorganisationer er både faglige og politiske lobbyvirksomheder: 

  • Landbrug & Fødevarer, hvor de fleste landmænd samt virksomheder og organisationer er medlemmer. o Bæredygtig Landbrug – alternativ interesseorganisation. 
  • Økologisk Landsforening. 
  • Dansk Gartneri. 
  • Danish Food Cluster er en forening af organisationer, fødevarevirksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner, der arbejder sammen om udvikling i fødevaresektoren. 
  • En lang række brancheorganisationer, bl.a. Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen af Svineproducenter og Dansk Erhvervsfjerkræ.Professor Torben Hvelplund ser på en prøve af foder, som han netop har trukket ud af koens vom gennem det rør (fistel), der er opereret ind i siden på koen. Fra Forsøgscenter Foulum 2010. Arkivfoto: Jens Tønnesen. LandbrugsAvisen.
Forskningscenter Foulum eller AU Foulum er en del af Aarhus Universitet. På centret arbejder 400 forskere med fødevarer og landbrug med emner som husdyr, 

planter, fødevarer, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi. Centret ligger ved Foulum øst for Viborg. Agro Business Park, de røde bygninger til 

venstre i billedet, er en forskerpark, der arbejder med videre udvikling af forskningsresultater i jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi. Foto leveret af 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.
Seges er nyt navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, der fra årsskiftet 2015 blev fusioneret. Seges, der er en del af Landbrug & 

Fødevarer, har de fleste aktiviteter i Skejby nord for Aarhus. Seges er en del af DLRB (Dansk Landbrugsrådgivning), der er et landsdækkende samarbejde, som 

tæller 3.100 medarbejdere i 30 rådgivningsvirksomheder. Koldkærgård Konferencecenter ses forrest i billedet. Seges og AgroTech ligger til højre midt i billedet. Hele 

området er under udbygning til Agro Food Park, der blev oprettet i 2009 og ventes at beskæftige 3.000 medarbejdere i 2020 i videntunge virksomheder i landbrugs- 

og fødevareerhvervet. Foto leveret af Seges.