16. 25 pct. af samlede eksport, 169.000 arbejdspladser 

250 gram Lurpak, Kærgården: 48 sydafrikanske Rand, 500 gram lokalt smør: 33 Rand – hhv 27 og 19 kroner. Verdens stærkeste smørbrand, Lurpak, sælges for 2,8 gange kiloprisen. Billederne er fra et supermarked i Pretoria, Sydafrikas hoedstad, januar 2015.


25 pct. af samlede eksport, 169.000 arbejdspladser


  • Danmarks Fødevareklynge, verdens tredje største, beskæftiger 169.000 medarbejdere og skatteydere (2013), heraf 65.000 på landbrug og gartnerier, 20.000 på mejerier og slagterier og 51.000 i afledte støtteerhverv. 
  • Fødevareklyngen eksporterer for 156 mia. kr. Det er 25 pct. af Danmarks samlede eksport. 
  • Af de 156 mia. kr. kommer 107 mia. fra fødevarer, 37 mia. kr. fra biobaserede produkter og 12 mia. kr. fra agroteknologi (maskiner m.v.) 
  • Fødevareklyngen importerer hjælpestoffer for 90 milliarder kroner og skaber dermed et handelsoverskud på 66 mia. kr. Det er 87 pct. (2014) af Danmarks samlede overskud på handelsbalancen. Syv og firs procent!


Vigtigste eksportprodukter er svinekød, oksekød, fjerkrækød, mejerivarer, kiks, brød og bagværk, korn, fisk og skaldyr, sukker og sukkervarer, drikkevarer, enzymer, ingredienser, mink, græs- og kløverfrø, samt maskiner.

Fjerkræ-, svine- og oksekød, mejeriprodukter, mink, læggekartofler, maltbyg, kløver- og græsfrø – og mange andre af fødevareklyngens produkter fylder container efter container og fås i mange af verdens lande.Hvor mange af dagens lærere er mon ”kvalificerede” til den beskrevne stilling?