• I 1950 var vi 2,5 milliarder mennesker på jorden, i 2015 7,3 milliarder og i 2050 vil vi, jf. FN, være 9,6 milliarder.
  • Om 35 år er der til hvert menneske på kloden kun 1.600 kvm. landbrugsjord til rådighed. Det svarer til to små

parcelhusgrunde

  • Her skal ikke blot produceres mad, men også råvarer til industrien, bomuld m.v., samt en del af vores energi – i takt med

udfasningen af kul, olie og naturgas.

Vi skal i 2050 høste 70 pct. mere pr. hektar end i dag  

  • Kravet til landbruget ud over verden er en afgrødehøst, der er 70 procent større end i dag. 
  • Alternativet er sult, social elendighed og deraf afledte konflikter. 
  • Danmarks landbrugs- og fødevaresektor, fødevareklyngen, kan bidrage til at løse opgaven – hvis politikerne giver lov. 
  • Det vil samtidig gavne både beskæftigelsen og vores eksport markant. 
  • Den danske fødevareklynge er blandt de førende globalt og har stærke redskaber til den videre udvikling: Ny viden

gennem forskning og udvikling, forbedring af it- og gps-teknologier, mere effektive maskiner, flere robotter samt

anvendelse af genetisk selektion både på dyre- og plantesiden. 

  • Opgaven kan løses bæredygtigt med hensyntagen til miljø, dyr og mennesker.
Skejby Sygehus udbygges fra 157.000 kvm. til 380.000 kvm. Der budgetteres med en anlægsudgift på 6,4 milliarder kroner.

 Danmark har brug for et erhvervsliv, der skaber værdier. Storsygehuset får 9.000 medarbejdere og kan årligt håndtere

 100.000 indlæggelser og 900.000 ambulante behandlinger.
Lande som Japan, Schweiz og Norge (billedet) forhaler den globale afvikling af landbrugsstøtten.