15. Pionér Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard

11. juni 1859 – 10. maj 1928  

  • 1879: Agronom og højskolelærer, gårdejer i 1882.
  • Landboforeningsformand og folketingsmedlem. 
  • Formand for Jydske Landboforeningers Planteavlsudvalg 1900-08 
  • Andelsbevægelsens og landbrugets store skikkelse. 
  • Personen bag kontrolforeningerne, Jydsk Andels Foderstofforretning og Dansk Andels Gødningsforening (i dag DLG), brancheforeningen Andelsudvalget og Landbrugsraadet (begge i dag dele af Landbrug & Fødevarer), bygningen af Axelborg, stiftelse af Dansk Andels Cement, Andelsbanken og en række andre selskaber. 
  • Stifter af og første formand for Mejeriernes Fællesindkøb (1901) og manden bag Lurmærket (1905) – et kæmpe kvalitetsløft på eksportmarkederne og i dag verdens stærkeste smørbrand. 
  • Redaktør for Andelsbladet, udgav hvert år sammen med sin kone Kirstine And. Nielsens Lommebog for Landmænd med et væld af informationer – den tids PC.


Virtuelt Museum på Vestermølle fortæller 

uddybende om Kirstine og Anders Nielsens omfattende 

virke til nytte for landbruget og Danmark.