Ingrid Henriksen, Lektor Institut

for virksomhedsledelse og

økonomi Syddansk Universitet  

og

Niels Kærgård, Professor

Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi,

Københavns Universitet

Dansk landbrugs største og mest succesrige omstilling

7. Andelsbevægelsen - opfundet i England, udviklet i Danmark

  • 1844: Verdens første brugsforening i Tudsestræde, Rochdale, England.
  • 1866: Danmarks første brugsforening, Thisted Arbejderforening. 
  • 1882: Verdens første andelsmejeri i Hjedding. 
  • 1883: Danmarks første andels-grovvareforening i Kolding. 
  • 1887: Danmarks første andelssvineslagteri i Horsens.
Verdens første andelsmejeri blev etableret af danske bønder i Hjedding i 1882 og var baseret på opfindelse af en centrifuge, som kunne skille fløde fra mælken. 

Den ny maskine var dyr og krævede mere mælk, end den enkelte landmand producerede. Fælleskab, andelsbrev

Solidarisk hæftelse 

I Danmark blev landbrugets andelsforeninger 

baseret på solidarisk ansvar: Medlemmerne 

hæftede solidarisk for selskabets gæld. 

Det skaffede den nødvendige anlægs- og driftskapital. 

Danmark blev andelsland – og er det med betydelig styrke den dag i dag, 

men nu med begrænset hæftelse. 


Der skal blot to ildsjæle til et opvakt sogn

Statsbankerot i 1813, tab af en tredjedel af riget i 1864 – efterfulgt af årtier med fremdrift? 

Hvordan gik det til? 

Det var ikke undervisningspligten eller høj- og landbrugsskolerne, 

der direkte førte til effektivisering i landbruget og fælles investeringer i 

foderstofforeninger, andelsmejerier og -slagterier. 

Men – uden uddannelse og udvikling af evnen til videntilegnelse 

og samtidig forståelse af samarbejdets muligheder var det næppe sket. 

Bønder, hvis oldeforældre havde været analfabeter og fæstere, 

nærmest trælle, for konge og herremænd, trådte i karakter. 

Der skal blot to ildsjæle til et opvakt sogn! 

Uddannelse er et farligt revolutionært våben.
Det var vævere i Rochdale, England, der stod bag verdens første brugsforening. På åbningsdagen i 1844 blev de grinet ud. Men de havde 

fået en bæredygtig idé, som blev spredt til store dele af verden.Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, stiftet i 1886, begyndte sin virksomhed i en bygning i Slotsgade i Kolding.


I 1887 etablerede landmænd i Østjylland det første andelssvinelagteri i Horsens.