6. Krise, billigt korn fra USA – det er omlægningstid

Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Landboreformerne og den nyere jordlovgivning


Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Strukturændringer i Dansk landbrug efter 2. verdenskrig

Dampmaskinen var en revolution. Korn fra Midtvesten i USA kunne med bane føres både til Stillehavskysten, de store søer og Sct. Lawrens Seaway samt Atlanten.1873  

  • USA iværksatte efter borgerkrigen 1861-65 kæmpeinvesteringer for at binde landet sammen. 
  • Fra 1866 til 1873 blev der bygget 56.000 km. jernbanespor i USA. 
  • Overophedet økonomi bragte landet i krise. 
  • Også Tyskland og Østrig sloges med økonomien. 
  • Banenettet i USA og dampskibe bragte billigt korn til Europa. 
  • Dansk korn kunne ikke eksporteres – krise i landbruget. 
  • I løbet af få år omlægning til animalsk produktion, mælk og svinekød.
Europas traditionelle planteavl kunne ikke konkurrere med det billige amerikanske korn, der i stadig større skibe blev sejlet over Atlanten. Men udfordringen blev taget op – som det ses herunder.