5. Oplysning, folkestyre, 1864 – og samarbejde


Verdens første folkehøjskole blev åbnet i Rødding i 1844.


1830 – 1870  

  • 1830-46 oprettes yderligere 24 amtslandboforeninger. 
  • Danmarks første landbrugsskole, Frijsendal i Østjylland, åbner i 1837 med støtte fra Landhusholdningsselskabet. 
  • Verdens første højskole åbnes i Rødding i 1844. 
  • 1849 – Danmarks første grundlov, kun 14 pct. af befolkningen får stemmeret, kongen har stadig den udøvende magt. 
  • Treårskrigen 1848 – 50 sikrede Danmark retten til fortsat herredømme over Slesvig- Holsten. 
  • 1864 – Danmark mister Slesvig-Holsten, 30 pct. af rigets landområde. 
  • 1866 stiftes Hedeselskabet. ”Hvad udad tabes, skal indad vindes”.