Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Landboreformerne og den nyere jordlovgivning2. Stavnsbånd, træhest, kvægpest og dyrlæger

1733:  

  • Stavnsbåndet indføres – bønder må ikke forlade deres hjemstavn, før de er fyldt 36 år. Står til rådighed for militæret og som billig arbejdskraft. Ridefogeden og træhesten sørger for disciplin.

1735

  • 1735: Første folketælling – der er 700.000 mennesker i Danmark. 
  • 1.700 storbønder, godsejere og kongen ejer langt hovedparten af Danmarks jord og dyrker den ved fæstebønder, som er analfabeter. 
  • Hovedparten af skoven er fældet, jorden er udpint, sandflugt hærger 
  • Sult og depression præger landet. 
  • 1745-52: Kvægpest i Europa, I Danmark dør to millioner kreaturer. 
  • 1764-67: Ny epidemi, Struense sender i 1770 studenter til Veterinærskolen i Lyon for at studere husdyrs sygdomme. 
  • 1773: P.C. Abildgaard kommer hjem fra Lyon og opretter Veterinærskolen på Christianshavn for at uddanne dyrlæger.