49. Fremtiden: Liberalisering og fortsat støtteafvikling

 • Målt på landmandens salgspriser udgjorde landbrugsstøtten i den vestlige verden 37 procent i 1986. 
 • En OECD-opgørelse viser, at procenten i 2011 var faldet til 19. 
 • Den er lavere i dag og vil fortsat falde. 
 • Det ligger i tiden, med accept fra verdenshandelsorganisationen WTO, at de frie markedskræfter får lov at agere. 
 • Reducerede støtteordninger vil have landdistriktsudvikling, miljøopgaver og sikring af indkomst for øje. 
 • Teknologi og produktivitet får stigende betydning. 
 • Den herskende idé er, at frihandel og mindre støtte skaber større velstand, fordi produktionen foregår der, hvor den er mest effektiv og rentabel.

Landmanden skal indrette sig efter, at:  

 • Landbrugsstøtte og handelspolitik får faldende betydning. 
 • Miljø- og landbrugspolitik sammenblandes. 
 • Dyrkning af afgrøder til non-food og energi får større betydning. 
 • Strukturudviklingen fortsætter – færre, større og dyrere ejendomme. Kan selvejet bevares?