14. Globalt tabes en tredjedel af fødevareproduktionen


 • Vi er 7.350 millioner mennesker på jorden (medio 2015). 
 • Jf. FN lider 850 millioner af sult og/eller fejlernæring. 
 • Årligt dør 9 millioner børn af sult. 
 • 1,3 milliarder tons fødevarer – 24 pct. af klodens producerede proteiner (en tredjedel af mængden med hovedvægt lagt på frugt og grønt efterfulgt af korn) går tabt eller smides ud.


Sådan går fødevarerne især tabt i u-landene:  

 • Høstskader foranlediget af tørke, regnskyl, svampe- og insektangreb samt for ringe adgang til gødning og pesticider. 
 • Mangel på el samt køle- og lagerkapacitet forårsager, at friske varer – bl.a. frugt og grønt – ofte rådner, fordi høst og efterspørgsel ikke matcher. 
 • Korn- og proteinafgrøder går til pga mangel på tørringsanlæg og beluftede lagre. 
 • Manglende grossistled og dårlig infrastruktur gør det problematisk at få friske varer rettidigt frem til markeder og storbyer. 
 • Rotter og andre skadedyr tager for sig af retterne.


Sådan går fødevarer især tabt i i-landene:

 • Udsmid fra private hjems køleskabe, fra kantiner, institutioner og restauranter. 
 • Udsmid fra supermarkeder pga overskreden salgsdato.I mange u-lande er høsten for lille pga manglende mulighed for at tilføre planterne næringsstoffer og bekæmpe sygdomme samt insektangreb. Dårlige behandlings-, lagrings- og transportmuligheder frem til markederne i byerne er også en meget betydelig spildkonto. I-landene har tacklet disse udfordringer for længst, men smider til gengæld store mængder fødevarer i affaldscontainere.


I Nordamerika er udsmid af færdige fødevarer 115 kg. pr. borger årligt, i EU 95 kg., i Afrika syd for Sahara 6 kg., totalt for kloden 18 kg. pr. menneske. Mange i-lande har iværksat kampagner for at reducere spildet. FN, regeringer og hjælpeorganisationer arbejder på at afhjælpe spildproblemerne og dermed øge produktionen i u-landene.