12. Der er nu GMO-afgrøder på 12 pct. af al landbrugsjord

 • GMO – genmodificerede planter – vinder frem år for år. 
 • Verdens første GMO-afgrøder blev høstet i USA i 1996. 
 • Ti år senere var 102 millioner hektar tilsået med GMO-planter. 
 • I 2014 tegnede GMO-afgrøderne sig for 182 millioner hektar, 70 gange Danmarks og 12 pct. af klodens landbrugsareal. 
 • Til sammenligning står verdens økologiske landbrug for 40 millioner hektar, mindre end tre pct. af klodens landbrugsjord – mod syv pct. i Danmark.

81 pct. af al soja er i dag GMO  

 • Nord- og Sydamerika, Kina, Indien og Sydafrika er GMO-ledere. 
 • 81 pct. af verdens soja- og 35 pct. af den globale majshøst er i dag GMO-sorter. 
 • Japan og EU træder vande vedrørende tilladelse til dyrkning af GMO.

Vi bruger GMO, men lader andre dyrke det 

 • Siden slut 90’erne har Danmark importeret millioner af tons soja til fodring af fjerkræ, heste, får, kreaturer og svin. Vi dyrker det ikke selv, det har vi primært Argentina og Brasilien til. 
 • I mere end 15 år har praktisk talt alle danskere spist GMO-mad dagligt. 
 • Kun hvis man spiser 100 pct. økologisk, undgår man GMO-mad. 
 • Hidtil har GMO-afgrøder primært været udviklet til at tåle de planteværnsmidler, som bekæmper ukrudt samt svampe- og insektangreb. 
 • Mange, også GMO-tilhængere, kritiserer, at det er planteværnsfirmaer, som i stor stil har udviklet og ejer GMO-plantesorterne og derved påfører landmændene et afhængighedsforhold. 
 • GMO har reduceret forbruget af pesticider med 37 pct. og øget høsten med 22 pct.

Høst af GMO-soja i Argentina. Både herfra og fra Brasilien har Danmark siden 1990’erne importeret millioner af tons proteinrig soja til vore husdyr.


Mulighederne, også de økologiske, i GMO 

 • Udviklingsfirmaer verden over er på vej med en ny generation GMO-planter, som: 

- Har en bedre kvælstofoptagelse og 

-udnyttelse 

- er modstandsdygtige mod tørke og mindre vandkrævende - kan klare varme hhv kulde bedre end kendte sorter 

- er tilpasset bestemte formål, f.eks. energiafgrøder eller krav fra non-food industrier 

- er designet til at imødekomme ernæringskrav fra hhv u-lande, som efterspørger flere proteiner og områder, hvor det modsatte og overvægt er problemet• 

 • Økologer verden over siger nej til GMO, fordi teknikken er manipulation med naturen, men: 
 • GMO kan skabe organismer, som egner sig specielt til økologisk dyrkning, altså uden brug af pesticider og handelsgødning. 
 • GMO kan være en mulighed for på samme tid at tage hensyn til miljøet og producere sund mad – efter økologiske principper.