Kontrolleret dræning

 

Kontrolleret dræning  er en ny metode, der er brugt i nogle lande for at få reduceret udledning af kvælstof og fosfor.

Metoden går ud på, at man om efterår og vinter reducerer afvandingsdybden på et drænet areal til f.eks. 50 cm under terræn i stedet for den normale dybde for dræn på 100-120 cm.

Via brønde på drænsystemet kan vandstanden hæves.

Kontrolleret dræning bliver undersøgt i Danmark i årene 2012 – 2015. Læs mere herom på Seges hjemmeside.