Landsforsøg med dræning

 

Et landsforsøg med dræning er etableret i Nordjylland i april 2011. Forskellige drænmetoder og forskellige filtertyper bliver sammenlignet på et meget finsandet areal. Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen forklarer forsøget. Bodil Pedersen har produceret videoen på 3,45 minutter.  DLBR Video.